مجتمع مسکونی پاک اندیش

ایران / تهران / فرشته

 

آیا تا بحال این احساس را داشته اید که چیزی را تجربه کرده اید، اما نمیدانید از کجا! در این پروژه میخواستیم این حس را به افراد بدهیم. مکانی که باید حس مکانی آرام ، هماهنگ و منظم و در نهایت ذهنی آرام را به مخاطب خود بدهد. در داخل این مکان ، خاطرات خوب در کانون توجه است ، همان خاطراتی که برای شما آشنا هستند.

4700 متر مربع با 6 طبقه مسکونی و 12 واحد

تصاویر پروژه