مسکونی ظفر

ایران / تهران / ظفر

 

در زندگی مدرن پرشتاب امروزی سادگی تبدیل به یکی از موارد زیبایی شناسی شده است. مفهوم نمای مدرن این میل را در بر میگیرد و بر خطوط تمیز , طراحی مینیمالیستی و حس کلی آرامش تاکید دارد. یک نمای مدرن مواد براق مانند شیشه , فولاد و بتن را در بر میگیرد و تعادلی هماهنگ بین عملکرد و جذابیت بصری ایجاد میکند. با اولویت دادن به سادگی و ظرافت , یک نمای مدرن میتواند به طور یکپارچه با سبک های مختلف معماری ادغام شود و ظاهری جاودانه و پیچیده را ارائه دهد. یک نمای مدرن با تعهد خود به زیبایی ناچیز , به عنوان گواهی بر قدرت سادگی رد طراحی معاصر عمل کرد.

2000 متر مربع مسکونی با 5 طبقه و 10 واحد

تصاویر پروژه