پروژه اطلس

تجاری – اداری

ایران / تهران / جنت آباد

اجرای یک پروژه چند منظوره در تقویت نظم و ارتقای عملکرد کارآمد بسیار مهم است. نیاز به برنامه ریزی دقیق و اجرای دقیق دارد تا اطمینان حاصل شود که هر جنبه ای از پروژه به هدف مورد نظر خود عمل میکند. یک پروژه چند منظوره با ترکیب عملکرد های متنوع و رفع
نیازهای مختلف کارایی و استفاده کلی خود را به حداکثر میرساند. موفقیت آن در توانایی آن برای ادغام یکپارچه عملکرد ها و فعالیت های مختلف نهفته است که امکان ایجاد یک سیستم منسجم و سازمان یافته را فراهم میکند. از طریق طراحی استراتژیک و اهداف کاملا تغریف شده یک پروژه چند منظوره میتواند یه طور موثر به نیازهای متغیر کاربران خود پاسخ دهد. در نهایت بهره وری و جدایی را ارتقا میدهد.

50000 متر مربع با 2 طبقه واحد تجاری و 5 طبقه واحد اداری.

تصاویر پروژه