پروژه حیات سبز

ایران , تهران , فرمانیه , تنگستان چهارم

 

 

معماری با ایجاد محیط هایی که آرامش را پرورش میدهند , نقش مهمی در دگرگونی زندگی ایفا میکند. انتخاب دقیق مواد , نور , و پیکربندی فضایی میتوانی به ایجاد یک فضای آرام و آرام کمک کند و حس آرامش و رفاه را تقویت کند. عناصر طراحی , که نور طبیعی فضاهای باز و ادغام فضای سبز را در اولویت قرار میدهند , فضای کلی را بهبود میبخشند و به افراد استراحتی از مشکلات زندگی روزمره میدهند. از طریقی طراحی معمارانه متفکرانه , ما این قدرت را داریم که فضاهایی را شکل دهیم که باعث ایجاد ارتباط میشود و به افراد امکان میدهد در دنیایی که سرعت فزاینده ای دارد , دوباره شارژ شوند و آرامش پیدا کنند. با گنجاندن عناصر آرامش رد محیط ساخته شده ما , معماری به ابزاری قدرتمند در افزایش کیفیت زندگی و پرورش رفاه ذهنی و عاطفی تبدیل میشود.

90000 متر مربع با 3 طبقه واحد تجاری و 8 طبقه واحد اداری.

تصاویر پروژه