پروژه فرمانیه

ایران / تهران / فرمانیه

 

توجه به جزییات میتواند امکانات معماری گشترده تر و متنوع تری را به زندگی مدرن ما بیاورد. هنگامی که مفهوم در یک محیط داخلی تجلی مییابد , میتوان پیچیدگی یک طرح را تعیین کرد. بنابرابن , آرامش و فضای دلنشین , موضوعات جدایی ناپذیری هستند و این تضادها , تلاقی لحظات شادی آور است.

6500 متر مربع با 1 طبقه واحد تجاری و 8 طبقه واحد اداری.

تصاویر پروژه