پروژه مهتاب

ایران , تهران , اقدسیه

 
 

طراحی عملکردی و جنبه ای ضروری است که پتانسیل تبدیل یک ساختمان صرف به یک ایده پیشگامانه را دارد. معماران و طراحان با تجزیه و تحلیل دقیق الزامات و هدف یک سازه , میتوانند از لحاظ عملی, کارایی و زیبایی شناسی , فضایی هماهنگ ایجاد کنند که نیازهای ساکنان آن را برآورده کند. ادغام عملکرد در فرآیند طراحی نه تنها قابلیت استفاده از ساختمان را به حداکثر میرساند , بلکه تجزیه کلی کاربر را نیز افزایش می دهد. از طریق در نظر گرفتن متفکرانه استفاده از فضا اتصال یکپارچه و بهینه سازی منابع یک ساختمان میتواند به یک مفهوم پویا و نوآورانه تبدیل شود که از ساخت و شاز صرف فراتر می رود و نامدی از نبوغ و تفکر پیشرو است.

26000 متر مربع با 2 طبقه واحد تجاری و 9 طبقه واحد اداری.

تصاویر پروژه